niños haciendo deporte

Benvolgudes famílies,
Aquest Curs 2015-2016, l’Ajuntament de Barcelona -Institut Barcelona Esports ha posat en funcionament de nou un pla de subvencions per les activitats extrescolars esportives que es gestionen a través de FUNDACIÓ CET10 per a alumnes que facin de 1er a 6é i activitat esportiva.
El funcionament d’aquestes subvencions és similar a les que es donen per les activitats d’estiu (Casals i Campus), i els imports de les subvencions poden ser del 30%, 60% o 90% del total del cost de l’activitat anual, en funció de la renda anual familiar.
La subvenció s’adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 12.000 euros anuals per a cada membre de la unitat familiar. Per tant caldrà sumar els ingressos totals familiars anuals i dividir-los entre el número de membres de la unitat familiar.
Cal portar la documentació abans del proper Dilluns 28 de Setembre a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Barcelona.
Aquestes ajudes poden demanar-les tant les famílies de nens/es que ja estan inscrits a les activitats extraescolars, com les famílies d’aquells nens/es que no estan inscrits, però que voldrien fer alguna de les activitats indicades en cas que els concedissin l’ajut.
Atentament,
Javier Pereira (Coordinador Extraescolars Escola La Palmera)

Anuncios