Aquesta setmana s’han concedit les beques per les estraescolares esportives. Aquelles famílies que han rebut la beca se’ls ha comunicat via missatge de text al mòbil amb l’import concedit.

Aplicació de la beca:

L’import de la beca s’ha de dividir entre 9 mesos que dura l’activitat, i aquest és l’import que es descomptarà al rebut mensual.

Exemple pràctic:

Si una família ha rebut una beca de 135€/9mesos=15€/mes

Si l’activitat costa 20€/mes i li descomptem els 15€/mes de la beca, aquesta família rebrà una quota de 5€/mes per aquesta activitat.