ampa La Palmera

L’AMPA és…
l’associació que agrupa a tots els pares i mares de l’escola. Està formada per diferents vocalies i regida per una junta que s’escull democràticament en assemblea de socis.
Com a mares i pares, l’AMPA, ens permet contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. Basant el seu funcionament en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa, vetllem per la defensa dels drets dels infants i les famílies.
Així mateix ens permet estar informats de les activitats que es porten a terme a l’escola i tenir contacte amb els seus professionals i formar part activa del Consell Escolar.

ACTIVITATS QUE OFEREIX

 • Acollida matinal de 8h a 9h. Des del primer dia de classe.
 • Activitats extraescolars.
 • Xerrades per pares.
 • Butlletins informatius.
 • Loteria de Nadal.
 • Seguiment del funcionament del menjador escolar.
 • Festes i celebracions.
 • Organitzar-se per qualsevol aconteixement que es presenti.
 • Projectes de foment i cohesió de la comunitat educativa: Projecte Clau

COM HI PODEU PARTICIPAR?

 • Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que convoca.
 • Participant en les diferents activitats que organitza l’Ampa a l’escola.
 • Formant part de la junta directiva.
 • Formant part de les diferents Vocalies: Festes, Extraescolars, Menjador, Medi Ambient, Suport a l’Educació, Comunicació.

COM US PODEU FER SOCIS?
L’AMPA existeix per i pels alumnes i les famílies i per això la vostra implicació és molt important. Podeu formar-ne part pagant la quota de l’AMPA, que són 20 euros a l’any.
(UNA QUOTA PER FAMILIA).

Número de compte BANC DE SABADELL:
ES20 0081 1767 8300 0100 2008
Fer constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs.

PER DEMANAR MÉS INFORMACIÓ O CONTACTAR AMB NOSALTRES:
Podeu passar pel despatx de l’AMPA de 16:30h a 18:00h
de dilluns a dijous.
Ens podeu escriure al correu de l’AMPA:
ampa.palmera@gmail.com

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I LES IDEES NOVES QUE PUGUEU APORTAR SÓN MOLT IMPORTANTS!!!!!!